Links


ԼՂՀ Նախագահ
www.president.nkr.am

ԼՂՀ Նախարարություններ

Արդարադատության նախարարություն
www.minjustnkr.am

Արտաքին գործերի նախարարություն
www.nkr.am

Գյուղատնտեսության նախարարություն
www.minagro.nkr.am

Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
www.mc.am

Պաշտպանության նախարարություն
www.nkrmil.am

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
www.mss.nkr.am

Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
www.minfin.nkr.am

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր մարմիններ

Անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
www.cadastre.nk.am

Զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն
www.karabakh.travel

Հարկային պետական ծառայություն
www.tax.nk.am

ԼՂՀ Ոստիկանություն
www.police.nkr.am

Պետական կառավարման այլ մարմիններ

ԼՂՀ Դատախազություն
www.genprocnkr.am

ԼՂՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով
www.cec.am

ԼՂՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն
www.stat-nkr.am

ԼՂՀ Հանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը
կարգավորող պետական հանձնաժողով
www.kargavorum.nkr.am