icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Ուղեցույցեր


ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի N 82-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 120-Ա «08» ապրիլ 2020թ.)

 

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ (COVID-19) ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ՝ ՕՋԱԽՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԸ, ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 115-Ա «06»ապրիլ 2020թ.)

 

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՈՎ (2019Թ.N-COV) ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ, ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲՆՈՐՈՇՈՒՄԸ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՄՈՒՇԱՌՈՒՄԸ, «ՄԵՂՄ» ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՏՆԱՅԻՆ ԽՆԱՄՔԸ ԵՎ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԻՎԱՆԴԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՄԸ, ՆԵՐՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ՆՈՐ ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻ (2019Թ.N-COV) ՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒՆ (ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 82-Ա «11» մարտ  2020թ.)

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՏԻՊԻԿ ԹՈՔԱԲՈՐԲԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ»  ՍԿ 3.1.1-0-22-20 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (N 68-Ն «03» մարտ  2020թ.)

 

UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆՆԵՐԻ, ՄԵԾԱՀԱUԱԿԻ UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ, ԵՐԵԽԱՅԻ UՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ, ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅՑԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔԱՐՏԻ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ՄԵԾԱՀԱUԱԿԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ՈՒ ԵՐԵԽԱՅԻ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ (N 275-Ն «23» սեպտեմբեր 2014թ.)

 

ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՎԵՐԱԿԵՆԴԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 107-Ա «23» ապրիլ 2014թ.) Հավելվածներ

 

ԲՆԱԿԱՆ ՍՈՒՐՖԱԿՏԱՆՏ «ՍՈՒՐՎԱՆՏԱՅԻ» ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՎ ԱՌԱՋՆՈՐԴՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N321-Ա «12» դեկտեմբեր 2013թ.)

 

ՔԱՇԻ (ՄԱՐՄՆԻ ԶԱՆԳՎԱԾԻ) ՉԱՓՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԿԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 181-Ա «19» հուլիս 2013թ)

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀՈԳԵԹՄՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԶՍՊՄԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 155-Ա «12» հունիս  2013թ)

 

ՕՁԻ ԵՎ ԿԱՐԻՃԻ ԽԱՅԹՈՑԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 141-Ա «31» մայիս 2013թ)

 

ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (N 140-Ա «31» մայիս 2013թ)

 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԺՇԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՔԻ ՔԱՂՑԿԵՂԻ ՎԱՂ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (N 139-Ա «31» մայիս 2013թ)

 

ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ՄԱԼԱՐԻԱՅՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   (N 138-Ա «31» մայիս 2013թ)

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԻՊԻ ԿԱՍԿԱԾՈՎ ԵՎ ԳՐԻՊՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ԵՎ ԳՐԻՊԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 80 «27» մարտ 2013թ.)

 

ՕՁԵՐԻ ԿԾԱԾԻ ԲՈՒԺՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 234 «23» նոյեմբեր  2011թ.)

 

«ԿԱՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑԸ ԵՎ ՀԱԿԱԿԱՏԱՂՈՒԹՅԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴԻՄՈՂԻ ՔԱՐՏԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 214 «02» նոյեմբեր  2011թ.)