Structure


ԱՀ առողջապահության նախարար
Աթայան Կարինե Եղիշի
(+374) 479 4 -35- 65         moh@health.nkr.am

ԱՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ
Բազիյան Կարեն Յուրիի
(+374) 479 7-12-57      Baziyan.Karen@health.nkr.am

ԱՀ առողջապահության նախարարի խորհրդական
Ազատյան Մայա Կամոյի
(+374) 479 6-35-65        Maya@health.nkr.am

ԱՀ առողջապահության նախարարի օգնական
Ղուլյան Լարիսա Պարգևի
(+374) 479 6-35-65       l.ghulyan@health.nkr.am

ԱՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար
Առաքելյան Արմեն Շաբոյի
(+374) 479 4-57-33          a.arakelyan@health.nkr.am

ԲՕԿ աշխատանքների համակարգող
Ալեքսանյան Կարինե Սեդրակի
( +374) 479 6-87-56        K.Arshakyan@health.nkr.am

Բժշկական օգնության կազմակերպման բաժին
Բաժնի պետ
Բախշիյան Լուսինե Վաչիկի
(+374) 479 4-87-56         BakhshiyanLusine@health.nkr.am

Վիճակագրական-վերլուծական բաժին
Բաժնի պետ
Հայրունի Ագապի Գառնիկի
( +374) 479 6-87-56          GayanBalayan@health.nkr.am

Դեղորայքային քաղաքականության բաժին
Բաժնի պետ
Բախշիյան Նունե Լևոնի
(+374) 479 4-02-23          BaxshiyanNonka@health.nkr.am

Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին
Բաժնի պետ
Գալստյան Դիանա Արկադիի
(+374) 479 4-34-11         g.diana@health.nkr.am

Իրավաբանական և լիցենզավորման բաժին
Բաժնի պետ
Հովհաննիսյան Լուսինե Հովիկի
(+374) 479 7-16-93         l.hovhanisyan@health.nkr.am

Ընդհանուր բաժին
Բաժնի պետ
Զաքարյան Մերի Լենորդի
(+374) 479 4-44-02          m.zakaryan@health.nkr.am

Պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն
Տեսչության պետ
Հարությունյան Օֆելյա Ենոքի
(+374) 479 4-37-34         OfelyaEnokovna@health.nkr.am

Պետական առողջապահական գործակալություն
Գործակալության պետ
Հովհաննիսյան Ռուզան Հրանտի
(+374) 479 4-35-09         R.Hovhannisyan@health.nkr.am