Board Adjunct to Minister


ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ԿԱԶՄ

ԼՂՀ առողջապահության նախարարին կից կոլեգիայի նիստ

11.09.2014թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՇՏԱՊ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱԿԱՊԱԼԱՐԱԽՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ(N3, N4) 

                                                                             19.06.2014թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ ԵՎ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ՆՐԱ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԼՂՀ ԱՐՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ(N1,N2)

05.12.2013 թ.

ՕՐԱԿԱՐԳ

ԼՂՀ – ՈՒՄ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ և ԴՐԱ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԼՂՀ-ՈՒՄ ՊԵՐԻՆԱՏԱԼ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՏԱԳԱ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ՍԼԱՅԴ)

ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ ՈՐՈՇՈՒՄ