icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

ԼՂՀ ԱՆ հրավերով մայիսի 23-ից 27-ը Լեռնային Ղարաբաղի / 04-10-2012


ԼՂՀ ԱՆ հրավերով մայիսի 23-ից 27-ը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում էին գտնվում Հայաստանի հանրապետության առողջապահության նախարարության թվով 6 մասնագետներ ֆինանսական տեղեկատվական MIDAS, e-HOSP ծրագրերի աշխատանքների շարունակականությունն ապահովելու նպատակով:Կատարվել են ուսումնական պրակտիկ աշխատանքներ առողջապահության նախարարությունում և ընտրողաբար   երկու շրջանային բուժմիավորումներում:                                            Համակարգչային ծրագրերը հնարավորություն են տալիս ավտոմատացնել առողջապահական հիմնարկներից ստացած հիվանդների բուժման մասին տեղեկատվության ներանցումը համակարգիչ,ապահովել ընդունված տեղեկատվության հավաստիության վերահսկումը, վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը: