icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը այսօր հիվանդների ընդունելություն է կազմակերպել ԼՂՀ առողջապահության նախարարի հրավերով / 30-03-2014


Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի վնասքաբանության և օրթոպեդիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արմեն Չարչյանը մեր երկրի առողջապահության նախարարի հրավերով այսօր հանրապետական բժշկական կենտրոնում հիվանդների ընդունելություն է կազմակերպել: Պրոֆեսորի կողմից իրականացվել է բուժզննություն, խորհրդատվություն, իսկ անհետաձգելի վիրահատությունների վերաբերյալ՝ հստակեցվել են ժամկետները:

Հղումը՝ http://rutube.ru/video/4b08f7c3ac145b0494cf9ec29ca65e63/