ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 222-Ա «28» օգոստոս 2013թ.)