icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ / 21-12-2013


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ՈՒՂԵԳՐՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 222-Ա «28» օգոստոս 2013թ.)