icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ Լուսաձորի և Ռևի բուժակամանկաբարձական կետերի բուժքույրերի ժամանակավոր թափուր հաստիքների վերաբերյալ հայտարարություն 25.11.2013թ. / 25-11-2013


   ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ հայտարարում է բաց մրցույթ Լուսաձորի և Ռևի բուժակամանկաբարձական կետերի բուժքույրերի ժամանակավոր թափուր հաստիքները համալրելու համար:
   Մրցույթները կկայանան սույն թվականի դեկտեմբերի 23-ին ժամը 12.00-ին:
 Դիմումները ընդունվում են ԼՂՀ առողջապահության նախարարության «Ասկերանի շրջանային բուժմիավորում» ՓԲԸ-ում մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 20-ը ներառյալ` ժամը 9.00 – 17.00:
  Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

1. Դիմում
2. 3*4 չափի մեկ լուսանկար
3. Ինքնակենսագրություն
4. Անձնագրի պատճենը
5. Դիպլոմի պատճենները
6. ԼՂՀ առողջապահության նախարարության կողմից տրված որակավորման վկայականի պատճենը:
7. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից /աշխատանքային ստաժ ունենալու դեպքում/

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել /047/67-73-54 հեռախոսահամարով: