icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Կրկին անվճար դեղի տրամադրում / 15-04-2019


ԱՀ և ՀՀ առողջապահության նախարարությունների սերտ համագործակցության արդյունքում` «Մարդասիրական օգնության հանրապետական կենտրոն»‰-ի կողմից կրկին տրամադրվել է 200 տուփ Նեուպոգեն (ֆիլգրաստիմ) 30ՄՄ/0.5մլ:
Դեղամիջոցը կհատկացվի Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված ուռուցքային թվով 50 հիվանդի: