icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Նախագահ Բակո Սահակյանը հանրապետական բժշկական կենտրոնում ընդլայնված խորհրդակցություն է անցկացրել TVArtsakh TVArtsakh / 10-04-2019