icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Դիտարկում ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաներում և կաբինետներում / 03-10-2018


Համաձայն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 240-Ա հրամանի նախատեսվում է Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից լիցենզավորված, Ստեփանակերտ քաղաքի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաների, կաբինետների գործունեության համար անհրաժեշտ տեխնիկական, մասնագիտական և սանիտարահիգիենիկ պահանջներն ու պայմանները ուսումնասիրելու նպատակով իրականացնել դիտարկումներ: