icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Հայտարարություն / 23-08-2018


ԱՀ առողջապահության նախարարությունը իրազեկում է հանրապետության բնակչությանը, որ անձնական սանիտարական գրքույկների և տեղեկանքների /աշխատանքի ընդունվելու, զենքի տրամադրման, վարորդական իրավունքի/ տրամադրման համար, առողջական վիճակի պարտադիր և պարբերական զննման նպատակով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Հանրապետական բժշկական կենտրոնՙ ՓԲԸ պոլիկլինիկական բաժանմունք դիմեն աշխատանքային օրերին, միայն ժամը՝ 12:00-ից 16:30-ը: