icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Տոնական օրերին Արցախում 25 երեխա է ծնվել 09.01.2018թ. / 09-01-2018


   2017 թ. դեկտեմբերի 31-ից մինչև հունվարի 7-ը Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բուժհասատատություններում ծնվել են 25 երեխա, որից 16-ը՝ տղա, 9-ը՝ աղջիկ: