Տեղեկատվություն


Արցախի առողջապահության նախարարության նորակառույց Մոր և մանկան առողջության պահպանման կետրոնի սարքավորումներով հագեցման վերաբերյալ