icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Հրամաններ


«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԵՆՔԵՐԻ» N 2.2.8-003-18 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 9-Ն «22» հունվար 2018թ.)

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԱԼԱՐԻԱՅԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N3.1.1-020-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 178-Ն «28» հուլիս 2017թ.)

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿԱՏԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄ» ՍԿ 3.1.1-0-26-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 82-Ն «13» ապրիլ 2017թ.)

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄԵՆԻՆԳԱԿՈԿԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» N 3.1.1-016-17 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 47-Ն «06» մարտ 2017թ.)

«ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ-ԱՍՏԵՐԻԱ, ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ (ՑԵՖՏՐԻԱՔՍՈՆ ՆԱՏՐԻՈՒՄ), ԴԵՂԱՓՈՇԻ Մ/Մ ԵՎ Ն/Ե ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹԻ, 1000ՄԳ, ԱՊԱԿԵ ՍՐՎԱԿՆԵՐ (10)»՝ (ՍԵՐԻԱ՝ A00101, F00101) ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 35-Ա «23» փետրվար  2017թ.)

ՍԵՐՎԻԵ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 5ՄԳ/5ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ) ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 5ՄԳ+5ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)»՝ (ՍԵՐԻԱ` 0620516), «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 10ՄԳ/5ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 10ՄԳ+5ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)»՝ (ՍԵՐԻԱ` 0660816, 0031215,0810815) ԴԵՂԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ(N 34-Ա «23» փետրվար  2017թ.)

ՍԵՐՎԻԵ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՊՐԵՍՏԱՆՍ 5ՄԳ/10ՄԳ, ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼ (ՊԵՐԻՆԴՈՊՐԻԼԻ ԱՐԳԻՆԻՆ), ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ (ԱՄԼՈԴԻՊԻՆ ԲԵԶԻԼԱՏ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ, 5ՄԳ+10ՄԳ, ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՏԱՐԱՅՈՒՄ (30)» ԴԵՂԻ (ՍԵՐԻԱ` 0590516, ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ` 05.2018)» ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԵՏՀԱՎԱՔԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 33-Ա «23» փետրվար  2017թ.)

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԶՈՒԳԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2-III-2.16 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 150-Ն «22» հուլիս  2016թ.)

«ԱԽՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԿՐԾՈՂԱՍՊԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱՏԱՍՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ» ՍՆ N 2.2.5-003-16 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 122-Ն «28» հունիս  2016թ.)

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 23-Ի N185-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N 8-Ա  «18» հունվար 2016թ.)