icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Հրամաններ


«ՄԵԾԱԾԱԽ ՄԹԵՐԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2-III-4.4-1 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻ  (154-Ն «30» հուլիս 2009թ.)

ԽՄԵԼՈՒ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆԸ ԵՎ  ՇՇԱԼՑՄԱՆԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ (N 142-Ն «23» հուլիս 2009թ.)