icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Հրամաններ


«ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱՐՄՐՈՒԿԻ, ԿԱՐՄՐԱԽՏԻ ԵՎ ԲՆԱԾԻՆ ԿԱՐՄՐԱԽՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-015-19 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N104-Ն  «03» մայիս 2019թ.)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿՆ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԻՆՎԱՐԻ 30-Ի N 9 ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿԱՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N112-Ա  «14» մայիս 2019թ.)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎՃԱՐՈՎԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 27-Ի N88-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N82-Ա  «11» ապրիլ 2019թ.)

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ «ԼԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈԻՐԵՍ ՍԵՐՎԻԵ ԻՆԴԱՍՏՐԻ, 905, ՍԱՐԱՆ Ճ., 45520 ԺԻԴԻ` ԼԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈԻՐԵՍ ՍԵՐՎԻԵ, 50, ԿԱՐՆՈ Փ., 92284 ՍՈՒՐԵՆ ՍԵԴԵՔՍ (ՖՐԱՆՍԻԱ)-Ի ՀԱՄԱՐ» ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ԷՐԵՍՊԱԼ, ՖԵՆՍՊԻՐԻԴ (ՖԵՆՍՊԻՐԻԴԻ ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ ԹԱՂԱՆԹԱՊԱՏ, 80ՄԳ; (30/2X15/) ԲԼԻՍՏԵՐՈՒՄ» ԴԵՂԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N64-Ա  «12» մարտ 2019թ.)

ԼԵՀԱՍՏԱՆԻ «ՊՈԼՖԱՐՄԵՔՍ Ս.Ա., ՋՈԶԵՖՈՎ 9 ՓՈՂՈՑ, 99-300 ԿՈՒՏՆՈ» ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ԷԼՈՖԵՆԱԼ, ՖԵՆՍՊԻՐԻԴ (ՖԵՆՍՊԻՐԻԴԻ ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴ), ՕՇԱՐԱԿ, 2ՄԳ/ՄԼ; 150ՄԼ ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՇՇԻԿ» ԴԵՂԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N63-Ա  «12» մարտ 2019թ.)

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ «ԼԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈԻՐԵՍ ՍԵՐՎԻԵ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ, 905, ՍԱՐԱՆ Ճ., 45520 ԺԻԴԻ՝ ԲԱՑ ԹՈՂՆՄԱՆ ՀՍԿՈՂ, ԼԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈԻՐԵՍ ՍԵՐՎԻԵ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻ-ՖԼՅՈՐԻ ԼԵ ՕԲՐԵ, 326 ՌՈՒ ՄԱՐՍԵԼԻՆ ԲԵՐԹԵԼՈ, ՖԼՅՈՐԻ ԼԵ ՕԲՐԵ, 45407՝ ԴԵՂԱՁԵՎՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՂ՝ ԼԵՍ ԼԱԲՈՐԱՏՈԻՐԵՍ ՍԵՐՎԻԵ, 50, ԿԱՐՆՈՏ Փ., 92284 ՍՈՒՐԵՆ ՍԵԴԵՔՍ (ՖՐԱՆՍԻԱ)-Ի ՀԱՄԱՐ» ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ԷՐԵՍՊԱԼ ՕՇԱՐԱԿ, ՖԵՆՍՊԻՐԻԴ (ՖԵՆՍՊԻՐԻԴԻ ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴ), ՕՇԱՐԱԿ, 2ՄԳ/ՄԼ; 150ՄԼ ՊԼԱՍՏԻԿԵ ՇՇԻԿ» ԴԵՂԻ […]

ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ «ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱ Ս.Ա., 99-105 ԳՈՒԶԱ ՎՈԴԱ Փ., 540306, ՏԱՐԳՈՒ-ՄՈՒՐԵՍ՝ ԳԵԴԵՈՆ ՌԻԽՏԵՐ ԲԲԸ, ԳՅՈՄՐՈԻ Ճ. 19-21, 1103 ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ (ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ)-Ի ՀԱՄԱՐ» ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ «ԷՊԻՍՏԱՏ, ՖԵՆՍՊԻՐԻԴ (ՖԵՆՍՊԻՐԻԴԻ ՀԻԴՐՈՔԼՈՐԻԴ), ԴԵՂԱՀԱՏԵՐ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՁԵՐԲԱԶԱՏՄԱՄԲ, 80ՄԳ; (30/2X15/) ԵՎ (60/4X15/) ԲԼԻՍՏԵՐՈՒՄ» ԴԵՂԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N61-Ա  «12» մարտ 2019թ.)

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՍՐՏԻ ԱՆՀԵՏԱՁԳԵԼԻ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅԱՆ (ԴԵՂԱՊԱՏ ՍՏԵՆՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի N 364-Ա ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  (N57-Ա  «28» փետրվար 2019թ.)

«ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.2.4-016-19 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՈՒ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ԹԻՎ 136-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (N13-Ն «22» հունվար 2019թ.)

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԵՂԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 06-Ի N14-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ    (N238-Ն «27» սեպտեմբեր 2018թ.)