icon
Թեժ գիծ` 3 0 0 3
moh@health.nkr.am

Օրենքներ


ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՄԱՐԴՈՒ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՄՈՒՆԱՅԻՆ  ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  ՎԻՐՈՒՍԻՑ   ԱՌԱՋԱՑԱԾ   ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ   ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ

ԴԵՂԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ   ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ